Pedagogers syn på lek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på lek
Author Ucan, Madeleine ; Uhlemann, Helena
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att ta reda på hur och om pedagoger anser att de arbetar med lek i förskolan. Våra huvudfrågor var: Hur anser pedagogerna att de arbetar med lek i förskolan? Vilken betydelse har lek för barns lärande? Vi gjorde en kvalitativ undersökning där vi intervjuade 12 olika pedagoger i olika åldrar och av olika kön. Vi använde penna och papper som instrument för att dokumentera vad som sades. Vi belyser olika teorier om lek i förskolan av teoretiker som Fröbel, Piaget, Knutsdotter Olofsson, Lillemyr med flera. Vi valde att fördjupa oss i pedagogens roll i leken, skillnader mellan pojkar och flickors lek, definitioner av lek samt vad barnen lär sig genom lek. Slutsatsen av arbetet blev att pedagogerna använder sig av lek i sitt dagliga arbete på förskolan. Leken sågs som ett naturligt sätt att nå barnen då leken alltid är tillgänglig. Vidare uppfattade de pedagogerna som vi intervjuade att det fanns skillnader mellan pojkar och flickors lek. Nyckelord: Barn, Lek, Pedagoger.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/11585 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics