Kvinnliga patienters upplevelser av att erhålla urinrörskateter

DSpace Repository

Kvinnliga patienters upplevelser av att erhålla urinrörskateter

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnliga patienters upplevelser av att erhålla urinrörskateter
Author Al-rudainy, Fatema ; Bernados Kjaerran, Analyn
Date 2011
English abstract
Al-rudainy, F & Bernados- Kjaerran, A. Female patients experiences in receiving an urethral catheter. An empirical study of female patient’s experiences as urethral catheters wearer. Degree project 15 credit points, Nursing Program. Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2011. The purpose of this study is to describe female patient’s experience in receiving a urethral catheter (KAD). The research questions to be answered are what experiences the female patients describe during bladder catheterization and what information, support and treatment they have received from nurses in association to catheterization. The study is conducted with a qualitative approach. Interviews were conducted with six female patients in a somatic ward. Content analysis method on a manifest level is used to analyze the interview data. The results of the study are summarized in five main categories: Varied information about KAD- treatment, the significance of KAD- treatment, disposition in KAD care, experience due to treatment duration and importance of staff treatment. Keywords: content analysis, experience, information, support, treatment, urethral catheter, women.
Swedish abstract
Al- Rudainy, F & Bernados-Kjaerran, A. Kvinnliga patienters upplevelser av att erhålla urinrörskateter. En empirisk studie om kvinnliga patienters upplevelser av att erhålla urinrörskateter. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2011. Syftet med denna studie är att beskriva kvinnliga patienters upplevelse av att erhålla urinrörskateter (KAD). Frågeställningarna som skulle besvaras är vilka upplevelser kvinnliga patienter upplever vid kateterisering av urinblåsan och vilken information, stöd och bemötande de har fått av sjuksköterskor i samband med kateterisering. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Intervjuer genomfördes med sex kvinnliga patienter på en vårdavdelning inom slutenvården. Kvalitativ innehållsanalys på manifest nivå användes för att analysera intervjumaterialet. Studiens resultat sammanfattas i fem framkomna huvudkategorier: Omväxlande information om KAD- behandlingen, betydelse av KAD- behandling, överlåtelse vid KAD-behandling, upplevelser beroende på behandlingstiden och vikten av personalens bemötande. Nyckelord: bemötande, information, innehållsanalys, kvinnor, upplevelse, urinrörskateter, stöd.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Content analysis
Experience
Iinformation
Support
Treatment
Urethral
Catheter
Women
Handle http://hdl.handle.net/2043/11596 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics