Skolan och demokratin -en diskursanalys av Sverigedemokraternas framgång i skolvalet 2011.

DSpace Repository

Skolan och demokratin -en diskursanalys av Sverigedemokraternas framgång i skolvalet 2011.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolan och demokratin -en diskursanalys av Sverigedemokraternas framgång i skolvalet 2011.
Author Jakob, Ewa ; Magnusson, Linda
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska tidningsmedier skildrar diskursen kring skolans demokratiuppdrag och Sverigedemokraternas framgång i skolvalet år 2010. Vi har i en tidningsstudie undersökt vilka teman och vilka diskurser man kan urskilja i tidningsrapporteringen gällande Sverigedemokraternas framgång i skolvalet. Analysmodellen utgår ifrån orsakerna till fenomenet, problemområdet som sådant samt åtgärder i form av för- och efterarbete. Analysen av artiklarna har påvisat att det i media förmedlas ett allmänt samhällskval över resultatet och att de som får stå till svars för resultatet är skolpersonal som enligt lag skall förmedla den demokratiska värdegrunden. I vårt resultat är det förutom rektorer, SO- och samhällskunskapslärare, som fått stå till svars för värdegrundsarbetet. Resultatet visar även olika orsaker till Sverigedemokraternas framgång som presenteras som dels socialpsykologiska faktorer så som grupptryck, provokation men även faktorer som socioekonomisk bakgrund och brister i skolans undervisning. Skolvalet ses som en given ingång till samtal kring olika partier, men även frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter, inte minst i undervisningen. Undersökning påvisar att det finns brister i skolans värdegrundsarbete och undervisningen kring denna. Vi anser att värdegrundsarbetet bör genomsyra hela skolans verksamhet och inte endast enskild ämnesundervisning genomförd av bara en del av lärarna på skolorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Demokrati
Diskursanalys
Skolval 2010
Väljarbeteende
Sverigedemokraterna
Handle http://hdl.handle.net/2043/11601 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics