Lärare och elever om bedömning och betygssättning i matematik A

DSpace Repository

Lärare och elever om bedömning och betygssättning i matematik A

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärare och elever om bedömning och betygssättning i matematik A
Author Johnsson, Björn ; Olsson, Susanne
Date 2011
English abstract
The aim of our study was to get an idea of how and in what way teachers interpret the current curriculum reforms for students from an assessment and grading perspective. Our focus has been on the mathematics course A in upper secondary school, Sweden. The study was based on six qualitative interviews with teachers and 102 quantitative surveys of students. Our results showed that written test was the most common assessment base, and that teachers generally find it difficult to assess students oral performance. One of our conclusions was that teachers did not give students the opportunity to meet all course goals when teachers did not work with varied types of examination to a sufficient extent.
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete var att få en uppfattning om hur och på vilket sätt läraren tolkar och presenterar styrdokumenten för eleverna utifrån ett bedömnings- och betygssättningsperspektiv. Vår fokus låg på matematik kurs A på gymnasiet. Undersökningen baserades på sex kvalitativa intervjuer med lärare och 102 kvantitativa enkätundersökningar på elever. Vårt resultat visade bland annat att skriftliga prov var det vanligaste bedömningsunderlaget samt att lärare överlag tyckte det var svårt att bedöma elevernas muntliga prestationer. En utav våra slutsatser var att det fanns lärare som inte gav eleverna möjlighet till att uppfylla alla kursmål då dessa inte arbetade med varierade examinationsformer i tillräcklig utsträckning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bedömning
Bedömningsunderlag
Betygssättning
Elever
Lärare
Matematik
Styrdokument
Undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11611 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics