Måste man prata? Lärares arbete med elevinteraktion i klassrummet

DSpace Repository

Måste man prata? Lärares arbete med elevinteraktion i klassrummet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Måste man prata? Lärares arbete med elevinteraktion i klassrummet
Author Eliasson, Jessica ; Skatka, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Detta arbete handlar om några valda lärares syn på elevinteraktion, vilket fått större utrymme i styrdokument på senare tid. Kvalitativa intervjuer med behöriga lärare verksamma på grundskolans senare år genomfördes med syftet att undersöka hur de arbetar för att uppnå de mål i styrdokument som berör interaktion. Intervjuerna har gett oss ett material av lärarnas uppfattningar som visar på hur de använder sig av elevinteraktion, elevinteraktionens påverkan på lärande samt nivågrupperingens påverkan på elevinteraktionen. Vårt resultat bekräftar till viss del tidigare forskning och våra hypoteser om interaktionens frånvaro i undervisningen. En slutsats som vi kan dra är att majoriteten av lärarna lägger stor vikt på att uppnå de individuella målen i styrdokumenten, vilket medför att målen som berör interaktion hamnar lite i skymundan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 48
Language swe (iso)
Subject elev
grundskolans senare år
interaktion
lärande
lärare
matematik
nivågruppering
uppfattning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11615 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics