Processinriktat och resultatinriktat motivationsklimat på svenska och spanska högstadieskolor

DSpace Repository

Processinriktat och resultatinriktat motivationsklimat på svenska och spanska högstadieskolor

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Processinriktat och resultatinriktat motivationsklimat på svenska och spanska högstadieskolor
Author Gullberg, Anna
Date 2011
English abstract
The Study mastery and performance motivational climate, a comparison study between secondary schools in Sweden and Spain, examine the mastery orientation and performance orientation. The aim with the study is find out what motivational climate, mastery or performance that is used by physical educators. The theory, Nicholls (1989) theory about the two motivational climates; mastery orientation and performance orientation is used in this study. The empirical data has been collected through semi-structured interviews with teachers at three secondary schools in Sweden and three secondary schools in Spain. This combined with theory and models will be the underlying material to the later analysis. The study will come to the conclusion that Spanish schools are more performance orientated than the Swedish schools which tend to be more mastery orientated.
Swedish abstract
Studien processinriktat och resultatinriktat motivationsklimat på svenska och spanska högstadieskolor undersöker skillnader och likheter inom processinriktat och resultatinriktat klimat. I denna studie undersöks det hur dessa två klimat ser ut på svenska och spanska skolor och detta ur svenska och spanska idrottslärares perspektiv. I studien används Nicholls (1989) teori om de två motivationsklimaten. Empirin är inhämtad via semistrukturerade intervjuer med idrottslärare på tre svenska och tre spanska högstadieskolor. Detta i kombination med Nicholls (1989) teori och andra modeller, ligger till grund för den senare gjorda analysen. Studien kommer till slutsatsen att spanska skolor är mer resultatinriktade medan svenska skolor är mer processinriktade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Motivation
motivational climate
secondary schools
physical educators
performance orientation
mastery orientation
Handle http://hdl.handle.net/2043/11625 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics