Autismdiagnostiserade barn i specialförskolan - om pedagogers roll i det pedagogiska arbetet med barnen

DSpace Repository

Autismdiagnostiserade barn i specialförskolan - om pedagogers roll i det pedagogiska arbetet med barnen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Autismdiagnostiserade barn i specialförskolan - om pedagogers roll i det pedagogiska arbetet med barnen
Author Persson, Diana ; Pireci, Jessica
Date 2011
Swedish abstract
Persson Diana & Pireci Jessica. (2011). ”Autismdiagnostiserade barn i specialförskolan - om pedagogernas roll i det pedagogiska arbetet med barnen.” Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur lärare i en specialförskola ser på arbetet med autismdiagnostiserade barn och hur dessa bemöts utifrån sina egna förutsättningar. Genom intervjuer med en förskollärare och en specialpedagog, verksamma på en specialförskola, fick vi svar på våra frågeställningar som lyder: • Hur ser pedagoger på en specialförskola på arbetet med autismdiagnostiserade barn för främjandet av utveckling och lärande? • Vilka möjligheter och problem ser pedagogerna på specialförskolan i arbetet med autismdiagnostiserade barn? Den tidigare forskningen säger att 4-11 av 10000 barn har autism, vilket innebär svårigheter med kommunikation, språkförståelse, gestaltförståelse, symbolförståelse och verbalt språk. Symtom ska ha funnits redan vid 2,5 års ålder. Autismdiagnostiserade barn kan gå i en specialförskola, avsedd för barn med autism, eller i en vanlig förskola med assistent. Visuell pedagogik är effektivast för barn med autism. Vi fick via intervjuerna reda på att två barn med autism går på den avdelning som endast har plats för autismdiagnostiserade barn. Varje barn har också en egen pedagog. Den visuella pedagogiken används av pedagogerna på förskolan. Nyckelorden för arbetet med barnen är: struktur, kontinuitet, rutiner, upprepning och visualitet. Nyckelord: Autism, förskola, lärare, visuell pedagogik
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Autism
förskola
lärare
visuell pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/11626 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics