Randiga tröjor och Champions league - Hur ser historielärare på infärgning?

DSpace Repository

Randiga tröjor och Champions league - Hur ser historielärare på infärgning?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Randiga tröjor och Champions league - Hur ser historielärare på infärgning?
Author Torshall, Daniel ; Dahlström, Andreas
Date 2011
Swedish abstract
I dagens gymnasieskola finns det programmål som signalerar att det finns en särskild tanke bakom varje program. Denna tanke ska genomsyra programmets samtliga kursen för att eleverna ska uppleva sin utbildning som en helhet. Om skolan lyckas skapa denna helhet så ökar elevernas motivation och därigenom deras kunskap. Samtliga elever läser ett program, men hur blir det för de elever som läser på ett idrottsgymnasium? Genomsyras deras utbildning förutom av programmålen också av idrott? Vi har undersökt detta genom att observera och intervjua historielärare som undervisar idrottselever. Vi har identifierat hur lärarna använder infärgning i sin undervisning och varför de gör det. För att kunna analysera lärarnas undervisning, uppfattningar och arbetsmetoder har vi utgått ifrån John Deweys teorier och begreppet psykologisering av stoffet. Utifrån Deweys teorier skapade vi en infärgningsmodell i syfte att kunna strukturera på vilka olika sätt infärgning kan ske. Resultaten av studien visar att lärarna i begränsad utsträckning infärgar stoffet, men att de sker på flera olika sätt. Vi de tillfällen de infärgar stoffet så är det främst i syfte att förtydliga stoffet samt för att motivera eleverna genom att göra dem tillfälligt nyfikna eller intresserade.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historieundervisning
Idrottsgymnasium
Infärgning
John Dewey
Kunskap
Motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/11635 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics