Lekarbetsmetoden - En studie ur lekarbetspedagogens perspektiv (Playpedagogy - A study from the playpedague´s perspective)

DSpace Repository

Lekarbetsmetoden - En studie ur lekarbetspedagogens perspektiv (Playpedagogy - A study from the playpedague´s perspective)

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lekarbetsmetoden - En studie ur lekarbetspedagogens perspektiv (Playpedagogy - A study from the playpedague´s perspective)
Author Jönsson, Monica
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att belysa hur metoden lekarbete operationaliseras i olika lekpedagogers arbete. I samband härmed har jag undersökt om litteraturens beskrivning av metoden stämmer överens med hur lekpedagogerna utför den. Jag har även undersökt pedagogers förutsättningar att bedriva lekarbete i förskola och skola, delaktighet för barn och föräldrar, pedagogernas förhållningssätt till dokumentation och lekmaterial kring lekarbetsmetoden i förskola och skola, samt hur lekpedagogerna beskriver lekarbetets syfte och målgrupp. Det är en kvalitativ undersökning med halvstrukturerad intervju med sammanlagt sex lekarbetspedagoger, varav tre lekpedagoger i förskolan och tre lekpedagoger i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject delaktighet
lekarbetsmetoden
lekarbetspedagoger
lekmaterial
Handle http://hdl.handle.net/2043/11636 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics