Olikhet - som bär Fyra pedagoger i grundskolans år 1 och 6 talar om inkludering

DSpace Repository

Olikhet - som bär Fyra pedagoger i grundskolans år 1 och 6 talar om inkludering

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Olikhet - som bär Fyra pedagoger i grundskolans år 1 och 6 talar om inkludering
Author Grönberg, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Malmö Högskola Skolutveckling och ledarskap Anna Grönberg D-uppsats 39 sidor Handledare: Birgitta Lansheim Examinator: Lotta Andersson Nyckelord: delaktighet, inkludering, integrering, mångfald, samsyn, stödinsatser, variation Inom skolan är vi ofta överens om att vi ska ha en skola för alla, där var och en har rätt till lärande och delaktighet. Däremot finns det olika tolkningar av hur skolan ska utformas för att betraktas som inkluderande. Syftet med denna studie var att undersöka strategier och arbetsformer avsedda att främja delaktigheten hos elever. Den kvalitativa studien genomfördes med hjälp av intervjuer och observationer på två skolor i en kommun där man profilerat sig med ett inkluderande arbetssätt. Två pedagoger och två specialpedagoger intervjuades. Observationerna gjordes i elevgrupper där pedagogerna var verksamma. Resultatet visade att skolorna använde sig av en variation av arbetssätt genom arbete med flera metoder parallellt, att variera arbetssätten över tid och genom att eleverna fick hjälp både i och utanför klassrummen. Den mångfald som präglade skolverksamheten fanns grundlagd i pedagogernas inbördes samsyn och i deras arbete med och syn på eleverna. Mångfalden innebar att det blev ett mjukare klimat på skolorna och att eleverna lärde sig att möta och hantera olikhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject delaktighet
inkludering
integrering
mångfald
samsyn
stödinsatser
variation
Handle http://hdl.handle.net/2043/11637 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics