Delaktighet och hälsa : med ungdomar och beslutsfattare mot hållbara strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa : Delrapport 1: Utgångspunkter för en deltagarbaserad aktionsforskningsansats

DSpace Repository

Delaktighet och hälsa : med ungdomar och beslutsfattare mot hållbara strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa : Delrapport 1: Utgångspunkter för en deltagarbaserad aktionsforskningsansats

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Delaktighet och hälsa : med ungdomar och beslutsfattare mot hållbara strategier för ökad egenmakt, livskvalitet och jämlikhet i hälsa : Delrapport 1: Utgångspunkter för en deltagarbaserad aktionsforskningsansats
Author Berglund, Staffan ; Andersson, Oscar ; Kihlsten, Ingrid ; Tengland, Per-Anders ; Wemme, Magnus
Date 2011
Swedish abstract
Trots att vi lever i ett välfärdssamhälle, där kunskap och resurser inte borde vara något problem, ser vi en bestående ojämlikhet i hälsa och en ökande psykosocial ohälsa bland ungdomar. Hur är detta möjligt och vad kan man göra åt det? Genom vilka sociala interventioner och andra insatser kan unga människors reella delaktighet, egenmakt, välfärd, livskvalitet och hälsa främjas på ett hållbart sätt? Denna rapport från en pilotstudie genomförd i Simrishamn presenterar de teoretiska och empiriska bevekelsegrunderna för hur och varför en deltagarbaserad aktionsforskningsansats skulle kunna vara ett bra sätt att arbeta för att förbättra villkoren för ungdomars hälsa. Rapporten förespråkar dels ett ökat tvärvetenskapligt och professionsöverskridande samarbete mellan forskare och beslutsfattare, dels ett nära samarbete med ungdomarna själva. Det handlar om att få till stånd ett mer jämlikt utbyte av kunskap målgrupper och makthavare emellan – och därmed förhoppningsvis ett i längden mer jämlikt inflytande över användningen av samhällets resurser.
Publisher Enheten för folkhälsovetenskap, Hälsa och samhälle,
Series/Issue FoU Rapport;1
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-243-9
Pages 178 s
Language swe (iso)
Subject Participatory Action Research
Youth
Health
Empowerment
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/11642 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...11642 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics