"Vadå matte på fritiden?" En studie av fyra gymnasieelevers uppfattning om matematik i vardagen.

DSpace Repository

"Vadå matte på fritiden?" En studie av fyra gymnasieelevers uppfattning om matematik i vardagen.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Vadå matte på fritiden?" En studie av fyra gymnasieelevers uppfattning om matematik i vardagen.
Author Ottebrant, Lisa
Date 2011
Swedish abstract
Skolan har som uppdrag att förbereda eleverna för det liv de går till mötes efter studentexamen. I den nationella gymnasieskolan kommer alla elever i kontakt med matematik i olika utsträckning. Oavsett hur vardagen ser ut finns matematiken i flertalet situationer, dock osynlig för de flesta. Matematisk kunskap används och skapas men känns inte igen som matematik. Vardagliga sammanhang kan fungera som broar mellan inlärning och användning, men enbart om de används på rätt sätt. Den här undersökningen bygger på intervjuer med fyra gymnasieelevers uppfattningar om matematik i vardagen. Elevernas uppfattningar om vardagsmatematik analyseras samt deras resonemang kring vad de ser för nytta av matematik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Användning
Gymnasieelever
Matematisk kunskap
Meningsfull
Uppfattning
Vardagskunskap
Verklighetstrogen
Handle http://hdl.handle.net/2043/11645 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics