En hjälpande eller stjälpande hand?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En hjälpande eller stjälpande hand?
Author Andersson, Elenore
Date 2011
English abstract
This study aims to find out if the humanitarian intervention in Somalia, during the years 1993-1995 could be seen as humanitarian or not, according to the theory of solidarity, created by Nicholas J Wheeler. First it will be investigated if UNSOM II fits into the criterias of the theory of solidarity and thereafter it will be explained why. Results from the above investigation will give a better picture of the UNSOM II case and help to explain factors that might matter if a humanitarian intervention is judged humanitarian. The materials used in this essay are evaluations and reports from the mandate years published by the United Nations, Amnesty International and Human Rights Watch. This study found that UNSOM II was not a humanitarian intervention in relation to the theory of solidarity, considering the lack of proportional violence during the hunt for Aydid. Also, the result made by the operation was not enough to be valued as humanitarian. Some lessons learned from the operation might though be useful, in other regions in the world.
Swedish abstract
Denna studie ämnar ta reda på om den humanitära interventionen i Somalia, mellan åren 1993-1995 kan anses vara humanitär eller inte, enligt Nicholas J Wheelers solidaritetsteori. Först undersöks om UNSOM II passar in i solidaritetsteorin kriterier och därefter förklaras varför. Resultat från ovanstående undersökning kommer att ge en bättre bild av UNSOM II och hjälpa till med att förklara faktorer som kan spela roll om en humanitär intervention benämns humanitär. Materialet som används i denna uppsats är utvärderingar och rapporter från åren, publicerade av Förenta Nationerna, Amnesty International och Human Rights Watch. Denna studie fann att UNSOM II inte var humanitär i relation till solidaritetsteorin, med hänsyn till bristen av proportionerlig användning av våld under jakten på Aydid. Dessutom var de nådda resultaten inte tillräckliga för att betecknas som humanitära. Några lärdomar från operationen kan dock bli användbara i andra delar av världen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject humanitär intervention
Somalia
Förenta Nationerna
UNSOM II
solidaritet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11650 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics