Bland machomän, fåfänga flickor och känsliga killar - en studie av genus i ungdomsromanen Ingen återvändo

DSpace Repository

Bland machomän, fåfänga flickor och känsliga killar - en studie av genus i ungdomsromanen Ingen återvändo

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bland machomän, fåfänga flickor och känsliga killar - en studie av genus i ungdomsromanen Ingen återvändo
Author Järpvall, Jakob
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att studera vilka bilder av kvinnlighet och manlighet som förekommer i Douglas Foleys ungdomsroman Ingen återvändo. Detta görs mot bakgrund av att litteraturen i någon utsträckning bidrar med identifikationsobjekt för unga läsare och att undervisningen har som mål att motverka att stereotypa genusformationer fortplantas. För att urskilja de olika genuskonstruktionerna i texten har en diskursanalytisk metod, benämnd diskursteori tillämpats. Resultatet av analysen har sedan ställts mot Yvonne Hirdmans respektive R.W. Connells teorier för hur genus och genusstrukturer skapas och upprätthålls. Uppsatsen visar att det förekommer både traditionella och mer moderna genuskonstruktioner i romanen. När det gäller kvinnlighetsdiskurserna är det huvudsakligen den schablonmässiga bilden av kvinnlighet som exempelvis betonar utseende som formuleras. Bland manlighetsdiskurserna artikuleras vid sidan av den stereotypa manligheten, som fokuserar på heterosexualitet och självbehärskning, en alternativ manlighet som innefattar känslosamhet och ett närmande till kvinnliga egenskaper. Hirdmans och Connells genusmodeller har visat sig vara fruktbara då det handlar om att skapa förståelse för hur genus etableras i romanens sociala värld. En viktig slutsats är betydelsen av att diskutera skönlitteratur och genus tillsammans med eleverna i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
diskurs
ungdomsroman
kvinnlighet
manlighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11652 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics