Lajv i Skolan - Lek och lärande

DSpace Repository

Lajv i Skolan - Lek och lärande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lajv i Skolan - Lek och lärande
Author Palmqvist, Fredrik
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka huruvida lajv är en undervisningsmetod som är möjlig att i praktiken använda i skolan och om eleverna anser att de lär sig något av det. Frågeställningarna som ställs upp i arbetet är: · Hur mycket tid och planering behövs för att sätta upp ett lajv i skolan? · Har skolan de resurser som krävs för att tillhandahålla lajv som en del av undervisningen? · Är lajv en metod som eleverna uppskattar och själva anser sig lära sig något av? · Hur förhåller sig pedagoger till tanken på lajv som undervisningsmetod? Den teoretiska förankringen bygger till stor del på Fredrik Axelzons ”Rollspel i skolan” från 2007 och Kristina Boreús ”Rollspel i undervisningen” från 1994. För att finna svaret på frågeställningarna så genomfördes ett temaarbete om klimat under två veckor, där ett lajv baserat på FN:s klimatrollspel användes som avslutning. Efter lajvet genomfördes intervjuer med tre elever och klassläraren för att kunna få deras synvinkel. Slutsatsen av undersökningen är att det finns både tid och resurser för att använda lajv som metod i skolan samt att eleverna anser att de lär sig mycket genom arbetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lajv
levande rollspel
rollspel
levande lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/11655 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics