Kunskap finns överallt - en studie om användandet av hjälpmedel i skolan idag.

DSpace Repository

Kunskap finns överallt - en studie om användandet av hjälpmedel i skolan idag.

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kunskap finns överallt - en studie om användandet av hjälpmedel i skolan idag.
Author Åkerstedt, Linda
Date 2010
Swedish abstract
Linda Åkerstedt (2010). Kunskap finns överallt. En studie om användandet av hjälpmedel i skolan idag. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö Högskola. Examensarbetet handlar om vilka hjälpmedel som är förekommande i skolan idag. Syftet med arbetet är att undersöka vilka hjälpmedel som används i undervisningen, samt ta reda på hur de används. Om det finns situationer då användandet av hjälpmedel är accepterat respektive icke accepterat studeras också. De frågor som arbetet grundar sig på är: Vilka hjälpmedel får eleven använda sig av i den dagliga undervisningen? Hur resonerar pedagoger kring vad som är tillåtet respektive otillåtet? Hur sammanhänger synen på vad som är tillåtet respektive otillåtet med pedagogisk kunskapssyn? För att besvara frågorna har pedagoger intervjuats, observationer genomförts i olika skolmiljöer samt har en enkätundersökning besvarats av ele-ver. Olika teorier kring lärande och begreppen kunskap och fusk används som teoretisk ut-gångspunkt samt forskning kring elevsamverkan och barns kompetens och användning av Internet. Slutsatsen är att pedagoger överlag är positiva till användandet av hjälpmedel i den dagliga undervisningen och elevsamverkan är det som förekommer mest. I de flesta fall då pedagogerna skall kontrollera att elevernas kunskaper är befästa får hjälpmedel inte vara en del i processen. Pedagogernas syn på kunskap stämmer inte helt överens med deras resonemang kring när hjälpmedel får brukas och en skillnad görs på daglig undervisning och provtillfällen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Elevsamverkan
Fusk
Hjälpmedel
Kunskap
Kunskapssyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/11677 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics