Framtidens äldreomsorg

DSpace Repository

Framtidens äldreomsorg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Framtidens äldreomsorg
Author Christiansson, Monica
Date 2011
Swedish abstract
Dagens äldreomsorg är inne i ett spännande skede med privatisering och förändringsarbete av den traditionella äldreomsorgen. I detta arbete görs en kort återblick bakåt i tiden med bland annat Fattigvårdsförordningen 1871, Fattigvårdslag1918, Lagen om socialhjälp1956 och socialtjänstlagen (SoL) 1982 där vi ser att det har det hänt mycket inom äldreomsorgen genom åren. Denna uppsats kommer att handla om hur fyra kvinnor vill ha den framtida äldreomsorgen för egen del. Detta görs genom att intervjuer om deras personliga erfarenhet, yrkesmässiga erfarenhet och deras uppfattning om dagen äldre och äldreomsorg samt att det görs en analys utifrån Maslows motivationsteori och behovspyramid. Slutsatsen blir att det finns sju nivåer som mina informanter tar upp som viktiga saker för den framtida äldreomsorgen. Dessa sju är; Individen ska stå i fokus; Personalen ska vara lämplig, kompetent och utbildad; Anhöriga är och ska spela en viktig roll i den äldres liv; Boendeformer ska det finnas ett varierat utbud av, Maten ska vara hemlagad och tillagad i närområdet, Gemenskap och Aktivering ska vara en självklar del av den äldres vardag, och Förebyggande insatser ska finnas för att förhindra eller fördröja funktionsnedsättningsproblematiken.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject behovspyramiden
framtidens äldreomosrg
äldreomsorg
Maslow
Handle http://hdl.handle.net/2043/11686 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics