Språkets betydelse i äldreomsorgen

DSpace Repository

Språkets betydelse i äldreomsorgen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Språkets betydelse i äldreomsorgen
Author Amela, Durdevic ; Elvira, Halilovic
Date 2011
English abstract
Problem: As the population of elderly immigrants are a growing group in the society and many came from war-affected areas and therefore with special experiences, we find it both interesting and relevant to examine the meeting between them and the Swedish-speaking home care staff. Aim is to study how older people who do not master the Swedish language experience care and how communication difficulties affect the daily care. The aim is also to examine whether the life experiences of elderly have affected their ability to learn the new language. Method: The method of our study is selected interviews. A total of six people have been interviewed and all respondents are female. Results: The results of this study show that respondents' previous experiences had an impact on learning of the Swedish language. The language is of great importance during the meeting between patients and home care staff, and when home care staff and patients do not speak the same language work becomes harder. Because of language difficulties, there may be situations that can be uncomfortable for both the elderly and for the home care staff.
Swedish abstract
Problemformulering: Eftersom gruppen äldre invandrare är en växande grupp i vårt samhälle, och många kommer från krigsdrabbade områdena och därmed med specifika upplevelser och erfarenheter, finner vi det både intressant och relevant att undersöka mötet mellan dem och den svensktalande hemtjänstpersonalen. Syfte med denna undersökning är att studera hur äldre som inte behärskar det svenska språket upplever omsorgen samt hur kommunikationssvårigheter påverkar den dagliga omvårdnaden. Syftet är också att undersöka om de äldres tidigare livserfarenheter har påverkat deras förutsättningar att lära sig det nya språket. Metod: Metoden i denna studie består av kvalitativa intervjuer. Sammanlagt intervjuades sex personer och samtliga respondenter är kvinnor. Resultat: Resultaten av studien visar att respondenternas tidigare upplevelser har haft påverkan på inlärningen av det svenska språket. Språket har stor betydelse under mötet mellan vårdtagare och vårdpersonal och när dessa två grupper inte talar samma språk blir arbetet svårare. Genom språksvårigheter kan det uppstå situationer som kan vara obekväma både för vårdtagaren och för vårdpersonal.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Äldre
invandrare
språk
livslopp
kommunikation
omsorg
Handle http://hdl.handle.net/2043/11694 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics