Den grafritande räknaren - en fallstudie om lärares syften och elevers användning

DSpace Repository

Den grafritande räknaren - en fallstudie om lärares syften och elevers användning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den grafritande räknaren - en fallstudie om lärares syften och elevers användning
Author Mehmedovic, Mirzeta ; Rosdahl, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur den grafritande räknaren används i undervisningen av Matematik C på gymnasiet, samt hur det didaktiska kontraktet efterföljs av lärare och elever då grafritande räknare används. Undersökningen är gjord genom att observera ett antal lektioner i Matematik C och sedan intervjua de undervisande lärarna efteråt. Resultaten pekar mot att den grafritande räknaren främst användes som ett räkne/ritredskap i enlighet med lärarnas syften. Det didaktiska kontraktet visade sig till större delen efterföljas, då elevernas användande motsvarade lärarnas syften och intentioner. Slutsatsen är att eleverna använde den grafritande räknaren i den mån deras lärare uppmanade dem till, vilket var att de skulle spara tid, kontrollera sina uträkningar och kunna visualisera abstrakta begrepp.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject didaktiska kontraktet
grafritande räknare
gymnasiet
matematik
medierande redskap
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11708 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics