Elevinflytande som villkor för lärande i språkundervisningen

DSpace Repository

Elevinflytande som villkor för lärande i språkundervisningen

Details

Files for download
Icon
Elevinflytande
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande som villkor för lärande i språkundervisningen
Author Lindh, Johanna
Date 2011
Swedish abstract
Undersökningen syftar till att visa konkreta inslag av elevinflytande i undervisningen. Jag utgår i undersökningen från att elevinflytandet vilar på fyra ben som är beroende av varandra och som alla är villkor för lärande: engagemang, delaktighet, medvetenhet och ansvar. Med utgångspunkt i läroplanen (Lpo 94) har jag med hjälp av en metodtriangulering bestående av en observationssekvens, enkäter till lärare och elever i årskurs åtta med tyska som språkval sammanställt befintliga eller icke befintliga delar av elevinflytandet. Undersökningen visar på vilket sätt eleverna har inflytande över undervisningen och över sitt eget lärande samt hur denna process genomförs. Konstateras kan att det, när det gäller att förverkliga elevinflytande i enlighet med läroplanens intentioner, är fråga om en tidskrävande process som framskrider gradvis.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject ansvar
delaktighet
elevinflytande
engagemang
medvetenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11751 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics