Två förskolors förutsättningar vad gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd

DSpace Repository

Två förskolors förutsättningar vad gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Två förskolors förutsättningar vad gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd
Author Hansson, Marie ; Petersson, Emma
Date 2010
Swedish abstract
Hansson, Marie & Petersson, Emma (2010) Två förskolors förutsättningar vad gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Malmö: Lärarutbildningen Detta examensarbete handlar om två förskolors förutsättningar när det kommer till att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas kunskaper om barn i behov av särskilt stöd och hur samarbetet ser ut mellan olika människor som ska verka för barns bästa. Frågeställningarna som undersökningen grundar sig på är: Vilken kunskap har förskollärarna när det gäller att arbeta med barn i behov av särskilt stöd? Hur ser samarbetet ut mellan dels pedagogerna och andra yrkeskategorier och dels mellan pedagogerna och ledningen ur pedagogernas perspektiv? Tidigare forskning tar upp begrepp så som kunskap, samarbetet och närheten till chefen. Det teoretiska perspektivet utgår ifrån Daniel Sterns teori. Intervjuer är den metod som valts för att besvara frågeställnigarna. De resultat som presenteras visar på att närhet till sin chef spelar roll i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, bristen på tid är en känsla som alla förskollärare upplever och kunskap och erfarenhet går hand i hand.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Erfarenhet, kunskap, ledningen, samarbete, tid
Handle http://hdl.handle.net/2043/11804 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics