Elevers förståelse kring energi och energiomvandlingar. Det naturvetenskapliga begreppet energi i relation till elevers vardagsföreställningar.

DSpace Repository

Elevers förståelse kring energi och energiomvandlingar. Det naturvetenskapliga begreppet energi i relation till elevers vardagsföreställningar.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers förståelse kring energi och energiomvandlingar. Det naturvetenskapliga begreppet energi i relation till elevers vardagsföreställningar.
Author Fredricson, Sarchen
Date 2011
Swedish abstract
Genom enkätundersökning i årskurs 8 och andra året på gymnasiet, på naturvetenskapligt och tekniskt program, har det undersökts: 1. elevernas begreppsförståelse om energi, 2. vilka vardagsföreställningar eleverna har om energi, 3. vilken av den naturvetenskapliga eller den vardagliga diskursen elever väljer att använda vid beskrivning av energi, samt 4. hur väl eleverna kan identifiera och beskriva energikedjor och energiomvandlingar. Jag har fördjupat mig i en mängd litteratur som behandlar en rad områden kring energi. Resultatet var att informanterna grundar främst energibegreppet i vardagsföreställningar beskrivet med en vardagsdiskurs. Informanterna visade att de till större utsträckning kunde identifiera energikedjor bakåt, än framåt. Energiomvandlingar beskrevs i större grad än energiformer av informanterna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 73
Language swe (iso)
Subject Begreppsförståelse
Elever
Energi
Energikedjor
Energiomvandlingar
Fysik
Vardagsförställningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/11805 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics