Bilder från komposten En studie av lärarkonstruktioner i dags- och fackpress.

DSpace Repository

Bilder från komposten En studie av lärarkonstruktioner i dags- och fackpress.

Details

Files for download
Icon
Bilder från komposten
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilder från komposten En studie av lärarkonstruktioner i dags- och fackpress.
Author Oredsson, Paulina
Date 2010
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om bilder av lärare och lärarstudenter. Syftet är att formulera och undersöka de diskursiva konstruktioner som dagspress och fackpress förmedlar av dagens och morgondagens lärare. Undersökningens frågeställningar är: - Vad är det för bilder av lärare och lärarstudenter som skildras på debatt och ledarsidor i Sydsvenskan och Lärarnas tidning? - Vilka problem och möjligheter med läraryrket beskrivs i tidningstexterna? För att besvara de här frågorna har en analys gjorts på ledare och debattartiklar där det talas om lärare och lärarstudenter. Studien har sin utgångspunkt i de socialkonstruktivistiska teorierna med diskursanalys som metod. Slutsatserna är att de lärare och lärarstudenter som beskrivs i de båda tidningarna konstrueras som otillräckliga. De varken har det som krävs, eller får de resurser som behövs, för att ge eleverna en ärlig chans. Undersökningen visar dessutom att den lärare som konstrueras är en lärare som känner sig tyngd och hotad av nya arbetsuppgifter utanför det klassiska uppdraget, kunskapsförmedlingen, och därmed överväger att byta karriär. Nyckelord: dagspress, diskurs, lärare, lärarstudenter, socialkonstruktivism
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 30
Language swe (iso)
Subject dagspress
diskurs
lärare
lärarstudent
socialkonstruktivism
Handle http://hdl.handle.net/2043/11822 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics