Vad är det vi sjunger? En studie om förskolebarns uppfattningar av texter i barnlåtar

DSpace Repository

Vad är det vi sjunger? En studie om förskolebarns uppfattningar av texter i barnlåtar

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är det vi sjunger? En studie om förskolebarns uppfattningar av texter i barnlåtar
Author Hansson, Joakim ; Östberg, Per
Date 2010
Swedish abstract
Examensarbetet handlar om hur barn uppfattar texten i låtarna som de sjunger i förskolan. Arbetet innefattar även en undersökning av hur pedagoger i förskolan för ett samtal med barnen kring låttexter. Undersökningsmaterialet baserades på två förskolor i Skåne där vi har arbetat med kvalitativa forskningsmetoder. Undersökningen innefattade observationer av barn i åldern 3 till 5 år. Vi intervjuade en pedagog på vardera förskola. Vi har även spelat in en cd-skiva vars innehåll behandlar vårt syfte med arbetet. Låtarna i skivan användes sedan under observationerna. Syftet med studien var att undersöka hur barn förstår låttexterna som de sjunger i förskolan. Även hur barn uppfattar låttextens innehåll, och vad i texten de uppfattar när de hör en ny låt? Vidare ville vi utforska hur pedagoger samtalar om låttexters innehåll med barnen. Utifrån detta formulerade vi frågeställningarna. Resultatet visade att pedagogerna ofta samtalar med barnen kring texter i musik på ett oreflekterat sätt. Samtalen handlade inte om att informera om vad texten handlar om, utan om att till exempel bygga upp en förväntansfull stämning. Observationerna av barnen pekade på, och som mycket av litteraturen stödjer, att de lär sig texter i musik genom upprepning och imitation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject barnsång
estetik
musikanalys
pedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/11835 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics