Om kunskapsbrister vid fortsatta studier i matematik

DSpace Repository

Om kunskapsbrister vid fortsatta studier i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Om kunskapsbrister vid fortsatta studier i matematik
Author Vasiljevic, Boris
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att få insikt om hur matematiklärare resonerar kring sitt ämne i förhållande till befintliga brister i matematikkunskaper hos de elever som fortsätter att läsa på en eftergymnasial nivå med teknisk inriktning. Med hjälp av fyra kvalitativa intervjuer, jämt uppdelade mellan högskole- respektive gymnasielärare, diskuteras problematiken. Den negativa utvecklingstrenden i matematikkunskaper har varit närvarande under en längre tid. Kunskapsbristerna medtagna från föregående kurs respektive skolform orsakar svårigheter för både elev och lärare. Kunskapsbristerna tycks ha sitt ursprung i grundskolan och av diverse skäl misslyckas gymnasielärare i att bekämpa dessa. Behörighetskraven är allt mindre jämställda med förkunskapskrav. En av möjliga förklaringar är den rådande betygsinflationen i gymnasieskolor. Påverkan av miniräknare och formelsamlingar på elevernas kunskaper ifrågasätts och samtidigt framställs överbryggningskurser som en lovande åtgärd. Behovet av adekvata fortbildningar samt förbättrat samarbete mellan skolformer är stort och bör prioriteras för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för framtida studenter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 52
Language swe (iso)
Subject kunskapsbrister
förkunskaper
övergång
gymnasiematematik
högskolematematik
matematiklärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/11842 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics