Relationen mellan ungdomars delaktighet i brott, utsatthet för brott och deras livsstil. En skolundersökning bland elever i nionde klass

DSpace Repository

Relationen mellan ungdomars delaktighet i brott, utsatthet för brott och deras livsstil. En skolundersökning bland elever i nionde klass

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Relationen mellan ungdomars delaktighet i brott, utsatthet för brott och deras livsstil. En skolundersökning bland elever i nionde klass
Author Bildtse, Emma ; Östergren, Ida
Date 2010
Swedish abstract
Ungdomar begår brott och de utsätts för brott. De brott som begås av ungdomar har en viss tendens att drabba andra ungdomar. Finns det ett samband mellan delaktighet i brott och utsatthet för brott? Vilken betydelse har livsstilen för detta eventuella samband? Hur mycket påverkas ungdomarnas delaktighet i brott och utsatthet för brott av deras livsstil? Vad ungdomar gör på sin fritid, var de är och vem de umgås med avgör vilken typ av miljöer de kommer att utsättas för. Denna undersökning belyser om ungdomars livsstil har en relation till deras delaktighet i brott och deras utsatthet för brott eftersom vi antar att livsstilen är det som för dessa ungdomar samman. Begår ungdomarna först brott och sedan blir de utsatta för brott eller utsätts de först för brott och sedan begår brott? Vad kommer först? Denna studie visar ett starkt positivt samband mellan delaktighet i brott och utsatthet för brott när hänsyn tas till andra relevanta variabler.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject delaktighet
livsstil
livsstilsteorin
rutinaktivitetsteorin
ungdomsbrottslighet
utsatthet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11851 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics