Ung och tanklös. En litteraturstudie om påföljdssystemet för unga lagöverträdare

DSpace Repository

Ung och tanklös. En litteraturstudie om påföljdssystemet för unga lagöverträdare

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ung och tanklös. En litteraturstudie om påföljdssystemet för unga lagöverträdare
Author Persdotter, Linn ; Mahdi, Dalia
Date 2009
Swedish abstract
Ung och tanklös är en litteraturstudie som handlar om påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Den ger en översikt över dagens påföljdssystem samt en historisk tillbakablick inom lagstiftningen och åtgärderna kring unga lagöverträdare i Sverige. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dagens samhälle hanterar unga lagöverträdare. Varför ser vårt påföljdssystem ut som det gör? Tyngdpunkten i arbetet ligger på utvecklingen av påföljderna samt att det har gått från straff till ett mer behandlingsinriktat samhälle. Uppsatsen tar även upp sluten ungdomsvård och hur straff och behandlig förenas på institutionerna. De resultat som framkommer i uppsatsen är att de behandlingsmetoder som visat sig vara effektiva för gruppen unga lagöverträdare är Kognitiv beteendeterapi baserade program och familjebaserade insatser. De insatser som visats fungera bättre än andra utmärks genom att de inriktar sig på att påverka den unges sätt att tänka, känna och bete sig. Det innebär att det är mer effektivt att ge den unge någon typ av kvalificerad behandling utöver en juridisk påföljd. Uppsatsen visar även en utveckling av olika slags påföljder för unga lagöverträdare eftersom olika straffteorier har tillämpats genom tiden. Samt hur samhällets åtgärder för unga lagöverträdare förändrats.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject institutioner
sluten ungdomsvård
straff och behandling
påföljdssystemet
unga lagöverträdare
Handle http://hdl.handle.net/2043/11852 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics