Bemötande och stöd för personer som lider av psykisk ohälsa - en studie om hur vägledare bemöter samt ger stöd

DSpace Repository

Bemötande och stöd för personer som lider av psykisk ohälsa - en studie om hur vägledare bemöter samt ger stöd

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bemötande och stöd för personer som lider av psykisk ohälsa - en studie om hur vägledare bemöter samt ger stöd
Author Seander, Ida ; Lindell, Sandra
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt vägledare bemöter personer med psykisk ohälsa samt på vilket sätt dessa ger stöd för att hjälpa individen att gå vidare till sysselsättning. Dessutom vill vi undersöka på vilket sätt personer med psykisk ohälsa upplever bemötandet och stödet vid vägledningssamtal. Arbetet utgår utifrån två perspektiv för att få en så bred bild som möjligt om bemötande samt stöd vid vägledningssamtal med personer som lider av psykisk ohälsa. Detta är av intresse för oss då psykisk ohälsa ökar och är idag det näst största hälsoproblemet i Sverige. För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat tre vägledare som i sin profession möter personer med psykisk ohälsa och tre personer som lider av psykisk ohälsa. I vårt arbete har vi använt oss av Hägg och Kuoppas samtalsmodell samt teorierna Maslows behovspyramid, Stigma och KASAM. Då vi har ansett att dessa teorier är relevanta för vår studie. I resultatet beskrev samtliga parter att ett av de mest betydande stöden var den praktiska hjälp som vägledare erbjudit de med psykisk ohälsa. De personer som blivit intervjuade i detta arbete som lider av psykisk ohälsa har alla beskrivit en situation där de själva har svårt att utföra de praktiska handlingar som krävs för att ta sig vidare till sysselsättning. Något annat genomgående i resultatet har varit vikten av lyssnandet samt känslan av delaktighet som har visat sig ha en positiv inverkan på hur de med psykisk ohälsa ser på sin situation.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject bemötande
stöd
psykisk ohälsa
vägledning
praktisk hjälp
delaktighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11854 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics