Djur i Alzheimers- och demensvården

DSpace Repository

Djur i Alzheimers- och demensvården

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Djur i Alzheimers- och demensvården
Author Sunesson, David ; Svensson, Jenny
Date 2011
English abstract
In Sweden dementia is the fourth most common disease and in the world the numbers are expected to be twice as high in the year of 2030. Therefore it is im-portant to find alternative, cost-effective forms of treatments that are effective on this specific group. The aim of the study was to examine the health effects of ani-mals in the care of individuals diagnosed with Alzheimer’s disease or other re-lated diseases. A literature review including ten articles in the result was made. Animals in Alzheimer’s and dementia care indicate positive effects such as de-creased agitation and anxiety, increased verbalizations, increase in tactile contact and seeking for contact and improved nutrition among these individuals. The con-clusion is that animals can serve as an effective complement in the care of indi-viduals with Alzheimer’s disease or other related diseases.
Swedish abstract
I Sverige är demens den fjärde största sjukdomen och i världen förväntas nästan en fördubbling av incidensen ske till år 2030. Det är därför viktigt att finna alter-nativa, kostnadseffektiva behandlingsformer som är effektiva på denna specifika grupp. Syftet med studien var att undersöka djurs hälsofrämjande effekter i vården av individer med diagnosen Alzheimers eller annan demenssjukdom. En litteratur-studie gjordes där tio artiklar redovisas i resultatet. Djur inom Alzheimers- och demensvården visar på positiva effekter i form av minskad agitation och oro, ökad verbal förmåga, ökad kroppskontakt och kontaktsökande samt förbättrad nutrition hos dessa individer. Slutsatsen är att djur kan vara ett effektivt komplement i om-vårdnaden av individer med Alzheimers eller annan demenssjukdom.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Alzheimer’s disease
Animal-assisted therapy
Behavior
Dementia
Effects
Nursing
Verbalization.
Handle http://hdl.handle.net/2043/11858 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics