En studie om social rörlighet : Tre före detta jugoslavers personliga berättelser av att komma till Sverige och uppleva en förändring i klassidentiteten - A study of social movement : A personal story of three former Yugoslavians about their move to Sweden and the experience of a change in the class identity

DSpace Repository

En studie om social rörlighet : Tre före detta jugoslavers personliga berättelser av att komma till Sverige och uppleva en förändring i klassidentiteten - A study of social movement : A personal story of three former Yugoslavians about their move to Sweden and the experience of a change in the class identity

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om social rörlighet : Tre före detta jugoslavers personliga berättelser av att komma till Sverige och uppleva en förändring i klassidentiteten - A study of social movement : A personal story of three former Yugoslavians about their move to Sweden and the experience of a change in the class identity
Author Nalbantic, Nisan
Date 2011
Swedish abstract
Min studie behandlar social rörlighet som har sin grund i de stora folkförflyttningar som har skett under andra hälften av 1900-talet på grund av krig. Mitt syfte är att undersöka hur klass gör sig gällande i mina tre informanters liv samt hur deras klassidentitet har förändrats vid flytten till Sverige. Indirekt talar jag även om den klassresa som mina informanter gör, då de lämnar sitt gamla liv och etablerar sig i det svenska samhället. Det är en undersökning som utgår från ett kulturhistoriskt perspektiv, där sociologen Pierre Bourdieu och hans syn på klass har varit den främsta inspirationskällan. Resultatet visar att mina informanter har med sig vissa betydelsefulla kapital då de anländer till Sverige. Men vissa kapital underkänns i det svenska samhället, vilket påverkar mina informanter på ett negativt sätt eftersom de bland annat tvingas ta arbeten som de är överkvalificerade för. Det finns även fall där kapital är gränsöverskridande och där de får behålla sitt värde, och då utgörs en positiv påverkan på individen. Detta visar sig i informantens ambitioner, karriärsval, position i samhället m.m.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 39
Language swe (iso)
Subject klass
kapital
klassidentitet
klassresa
Handle http://hdl.handle.net/2043/11862 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics