Hur gör ni? Om kärlek, sexualitet och föräldraskap

DSpace Repository

Hur gör ni? Om kärlek, sexualitet och föräldraskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Hur gör ni? Om kärlek, sexualitet och föräldraskap
Author Plantin, Lars
Editor Höjer, Ingrid ; Höjer, Staffan
Date 2011
Swedish abstract
Egentligen borde detta kapitel handla om hur föräldrar i Sverige och Europa kombinerar arbetsliv och familjeliv. Det är nämligen med den forskningen som Margareta och jag har arbetat de senaste sex, sju åren. Så kommer det dock inte att bli. Vi har redan skrivit spaltkilometrar om ämnet och istället har jag här en tanke om att föra samman två av de profiler som utmärker forskningen i socialt arbete på respektive lärosäte; familjeforskningen i Göteborg och sexualitetsforskningen i Malmö. Idén att närmare undersöka vad som händer med sexualiteten när man blir förälder är inte ny, Margareta efterlyste en sådan artikel redan när hon arbetade med boken Nätverksfamiljen i början på 2000-talet. Då fann hon ingen som självklart kunde ansvara för ett sådant kapitel och mycket tyder på att det än idag är ett eftersatt område inom forskningen. Emellanåt träffar jag nämligen studenter som intresserar sig för ämnet i olika uppsatser men alltför ofta konstaterar de att det saknas forskning kring föräldraskap och sexualitet, åtminstone forskning som sträcker sig utanför tiden för graviditet, förlossning och det första året som förälder. Samtidigt är ämnet ständigt återkommande i olika rådgivningsmedia med fokus på föräldraskap. I föräldratidningar, böcker och tv-program ges en uppsjö av tips om hur man kan förgylla sexuallivet trots stressiga vardagsliv och barn som nattetid belägrar föräldrarnas säng. Relationsexperterna brottas med många och svåra frågeställningar kring vardagslivets intimitet: När kan man ha sex efter förlossningen? Hur påverkas sexuallivet av att man lider ständig brist på sömn under småbarnsåren eller rent av att man har tonårsbarn som aldrig går och lägger sig? Hur kan man få det att fungera – föräldraskapet, kärleksrelationen och sexuallivet? Det finns idag många forskare som pekat på att sexualiteten har tagit en allt större plats i den offentliga diskussionen (McNair 2002). Sex har blivit, som Plummer (1995) uttrycker det, ”the Big Story” och massmedia har allt mer sexualiserats. Orsaken är att ’sex säljer’, skulle säkert någon uttrycka det som, och ger kraft att marknadsföra en mängd olika varor. Men bakom denna utveckling skymtar inte bara en ny och djärvare marknadsföring utan en radikalt förändrad syn på intimitet och sexualitet i det senmoderna samhället. Den engelske sociologen Anthony Giddens (1995) menar att intima relationer inte längre behöver bygga på äktenskaplig lycka och evig kärlek till den ende ”rätte”. Istället skapar vi relationer som vilar på en större ömsesidighet frikopplad från kravet på just livslång kärlek, äktenskap och familj. Relationer etableras idag mer för deras egen skull och fortlever bara så länge båda upplever en tillräcklig tillfredsställelse. I denna förskjutning mot en starkare fokus på relation och inte person eller kvalitén snarare än formen för relationen, är strävan efter att uppnå ömsesidig sexuell njutning en viktig faktor för relationens fortlevnad. Erotikens konst, säger Giddens, har hamnat i centrum för de intima relationerna, sexualiteten har starkt sammankopplats med njutning och fått till följd att nutidsmänniskan eftersträvar allt fler sexuella upplevelser. Det finns alltså, summerar han slutligen, ”en upptagenhet av sexualitet i den moderna kulturen” (ibid:153); en tankegång som även är central i Foucaults (1980) banbrytande verk Sexualitetens historia. Men hur avspeglar sig denna utveckling inom ramen för föräldraskapet och de förändringar som det innebär när familjelivet utvidgas från två till flera personer? Vilka upplevelser och erfarenheter har föräldrarna själva av intimitet och sexualitet, vilka frågor är mest centrala för föräldrarna? Avsikten med detta kapitel är att närmare undersöka dessa frågor genom att granska ett diskussionsforum för föräldrar på internet. Men innan vi kommer så långt skall vi först bekanta oss med den tidigare forskningen på området.
Publisher Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Host/Issue Familj, vardagsliv och modernitet : en festskrift till Margareta Bäck-Wiklund
ISBN 978-91-86796-79-2
Pages 193-210
Language swe (iso)
Subject sexualitet
föräldraskap
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11873 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics