Kameraövervakningens effekt på brott. En studie om effekter på brottsligheten under och efter kameraövervakning i Landskrona

DSpace Repository

Kameraövervakningens effekt på brott. En studie om effekter på brottsligheten under och efter kameraövervakning i Landskrona

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kameraövervakningens effekt på brott. En studie om effekter på brottsligheten under och efter kameraövervakning i Landskrona
Author Holgersson, Carl
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med studien är att studera vilka effekter kameraövervakning har på brottsligheten i Landskrona. Dels undersöka effekterna på brottsligheten i ett område när kameraövervakning har avbrutits (kameraområde (1)) och dels undersöka effekterna på brottsligheten i ett mindre område (kameraområde (2)) i Landskrona där det fortfarande pågår övervakning. Efter att övervakningskamerorna stängdes av i kameraområde (1) minskade brottsanmälningarna. Dock skedde det en generell minskning i hela Landskrona när hänsyn tas till kontrollområden under samma period. Våldsbrott tycks inte påverkas av kameraövervakning vare sig de är påslagna eller inte. En förklaring kan vara att kameraövervakning som en kapabel väktare kanske inte har den avskräckande effekten på gärningsmannens beslutsprocess i övervägandet att begå ett våldsbrott eller inte. Rån och stölder, låg kvar på samma nivå i kameraområde (1) medan de minskade i resten av Landskrona. Tidigare forskning visar att dessa brott kan påverkas av kameraövervakning vilket motsatsvis kan innebära att dessa brott ökar när kapabla väktare i form av övervakningskameror stängs av. I kameraområde (2) minskade brotten kraftigt det första året. Minskningen är även större än i resten av Landskrona. Dock ökar brotten något igen under resten av undersökningsperioden vilket kan tyda på att kameraövervakning, som situationell preventionsåtgärd, har en viss effekt inledningsvis men matts av något när nyheten om kameraövervakning har sjunkit in. Det är viktigt att bilderna används och det blir allmänt känt att bilderna hjälper polisen att lösa brott.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject brottsstatistik
kameraövervakning
oddskvot
rutinaktivitetsteorin
situationell prevention
Handle http://hdl.handle.net/2043/11876 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics