Pedagogiska metoder för lärare att stimulera entreprenöriella kompetenser i gymnasieskolan.

DSpace Repository

Pedagogiska metoder för lärare att stimulera entreprenöriella kompetenser i gymnasieskolan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogiska metoder för lärare att stimulera entreprenöriella kompetenser i gymnasieskolan.
Author Heneen, Simon
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med följande studie är att att kartlägga, och sammanställa, pedagogiska metoder för lärare på gymnasienivå, att använda i utbildning i företagsamhet, eller för stimulans av entreprenöriella kompetenser. I studien görs en genomgång av tidigare forskning om, och erfarenheter av, entreprenörskap i skolan. Utifrån en litteraturstudie kunde beprövade metoder i undervisning i företagsamhet identifieras, kartläggas och sammanställas, för att därefter kopplas samman med respektive entreprenöriella kompetenser. Sammanfattningsvis pekar resultaten av undersökningen på att det bedrivits relativt lite forskning kring undervisningsmetodik inom företagsamhet, åtminstone utifrån ett entreprenöriellt perspektiv, och att det således finns utrymme för vidare forskning inom ämnet. Dessutom kan det konstateras att entreprenörskap, och mer specifikt företagsamhet, i skolan, med största sannolikhet hade kunnat spridas i betydligt högre utsträckning än idag, och genomsyra samtliga ämnen, vid anammande av dylika metoder som de sammanställda i denna studie.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 36
Language swe (iso)
Subject entreprenörskap
företagsamhet
kompetenser
pedagogiska
metoder
utbildning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11898 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics