Ungdomars syn på polisen i Lund

DSpace Repository

Ungdomars syn på polisen i Lund

Details

Files for download
Icon
EN STUDIE OM UNGDOMARS ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ungdomars syn på polisen i Lund
Author Hansson, Pernilla ; Hällefors, Johanna
Date 2011
Swedish abstract
Studien är gjord efter samtal med och efterfrågan från Lunds polis. Denna studie syftar till att undersöka vilken syn ungdomarna i Lund har på polisen och dess arbete. Undersökningens syfte är att få kunskap om ungdomars syn på polisen, mäta ungdomarnas förtroende för polisen samt se om könet har någon betydelse för respondenternas åsikter. Studien syfte är också att ta reda på om ungdomars möte med polisen ger en annan syn. Resultatet på undersökningen är att respondenterna är positiva eller inte har någon åsikt om polisen i Lund. Ungdomarna anser också att mötet med polisen varit positivt. Polisens insatser tillsammans med individens moral och uppfostran påverkar framtida eventuellt kriminella beslut. Respondenternas åsikter skiljer sig inte mellan kvinnor och män.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject avvikande beteende, brott, förtroende, samhällsproblem, trygghet, ungdom, ungdomsbrottslighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/11918 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics