Det aktiva barnet? En forskningsöversikt

DSpace Repository

Det aktiva barnet? En forskningsöversikt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Det aktiva barnet? En forskningsöversikt
Author Fransson, Kristin
Editor Persson, Sven
Date 2010
Swedish abstract
Föreliggande artikel fokuserar på forskning som rör ett idrottsvetenskapligt intresseområde där syftet är att kartlägga – i första hand bibliometriskt – forskning i skärningsfältet mellan förskola och skola, lärande, rörelse samt idrott (fysisk aktivitet). Forskningsöversikten ska belysa kunskapsområdet barndom, lärande och ämnesdidaktik ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv och ska bland annat ge underlag till en beskrivning av forskningsfältets kunskapsbas, dess bredd, djup och teoretiska utgångspunkter.
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
Host/Issue Barndom, lärande, ämnesdidaktik : exempel från en forskningsmiljö vid Lärarutbildningen;
Series/Issue Rapporter om utbildning;1
ISSN 1101-7643
Pages 121-141
Language swe (iso)
Subject Barn
Idrott
Idrott och hälsa
Idrottsvetenskap
Lärande
Didaktik
Förskola
Skola
Fysisk aktivitet
Motorik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11924 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics