Den engelskspråkiga världen i läroboken - en textanalys av två engelska läromedel för år 6-9

DSpace Repository

Den engelskspråkiga världen i läroboken - en textanalys av två engelska läromedel för år 6-9

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den engelskspråkiga världen i läroboken - en textanalys av två engelska läromedel för år 6-9
Author Nilsson, Victoria
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med uppsatsen var att undersöka vilken bild som ges av världens engelskspråkiga länder i läromedel i engelska för åren 6-9. Undersökningen fokuserade på kultursyn och interkulturalitet. Den valda metoden för undersökningen var en textanalys av de texter i läromedlen som behandlade något engelskspråkigt land. Analysen visade att majoriteten av texterna hade koppling till Storbritannien eller USA och att dessa länder skildrades inifrån genom exempelvis skönlitteratur, tidningsartiklar och berättarröster från landet i fråga. Övriga engelskspråkiga länder förekom i betydligt mindre utsträckning och skildrades mestadels utifrån genom faktatexter om landet i fråga. En slutsats var att kultursynen i böckerna i första hand grundades på ett antagande om nationellt bundna kulturer snarare än en syn på länder som bestående av flera kulturer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Engelska läromedel
Engelskspråkiga länder
Interkulturell
Kultursyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/11925 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics