Populärkulturens plats i skolan. En studie om hur populärkultur används och kommer till uttryck i undervisning

DSpace Repository

Populärkulturens plats i skolan. En studie om hur populärkultur används och kommer till uttryck i undervisning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Populärkulturens plats i skolan. En studie om hur populärkultur används och kommer till uttryck i undervisning
Author Frost, Caroline
Date 2011
Swedish abstract
Caroline Frost. Populärkulturens plats i skolan. En studie om hur populärkultur används och kommer till uttryck i undervisning. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö Högskola Syftet med min studie har varit att ta reda på hur elevers populärkultur uttrycks, hur den bemöts av läraren samt hur populärkulturen används i undervisningen. Insamlingen av materialet skedde under två veckor i en årskurs 2. Observationer och informella samtal med eleverna gjordes första veckan. Intervjuerna med samtliga 20 elever i klassen och deras lärare hölls den andra veckan. Populärkulturen kan ha en stor betydelse för barn och unga i deras identitetsskapande. Skolkulturen har genom tiderna gjort sig känd för att motarbeta populärkulturen med åsikten om att den tillhör en lägre klassad kultur, lågkultur eller fulkultur. Men i takt med att medierna upptar mer av samhället och blir betydelsefullare, måste skolan omfamna denna kunskap för att fortsättningsvis vara fostrare av samhällsmedborgare. Barnens populärkultur var ständigt närvarande och tog sig olika uttryck beroende på situationerna, men användes främst för identitetsskapandet, gruppgemenskapen och för att finna sig själva i samhället och världen. Läraren tog avstånd från populärkulturen, nervärderade den och visade inget större intresse. Det finns en skolkultur som är djupt förankrad i det historiska där traditionella kunskaper värderas och ny kultur och teknik ifrågasätts som en kunskapskälla. Med tanke på att skolan ansvarar för fostran av morgondagens samhällsmedborgare kanske skolan bör göra sig av med gamla traditioner och våga möta eleverna och deras behov.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 40
Language swe (iso)
Subject kultur
kulturella förändringar
medier
populärkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/11927 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics