Den mobila förskolan - hur fungerar den?

DSpace Repository

Den mobila förskolan - hur fungerar den?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den mobila förskolan - hur fungerar den?
Author Ringdahl, Mona
Date 2011
Swedish abstract
Denna undersökning handlar om hur den mobila förskolan fungerar. Den beskriver hur bussen är inredd och den tar upp hur en normal dag fungerar i den mobila verksamheten. Vidare tar den upp hur rektorer och pedagoger ser på den mobila förskolan och dess framtid. Frågeställningarna är:Hur fungerar en mobil förskola? Hur ser rektorerna på verksamheten? Vad tycker pedagogerna om verksamheten? För att besvara frågeställningarna har jag deltagit i verksamheten under en dag och jag har använt mig av enkäter för att få svar på mina frågor. De teoretiska utgångspunkterna har fokuserat på de hälsomässiga fördelarna med att vara ute eftersom barnen i den mobila verksamheten tillbringar en stor del av dagen utomhus. Slutsatsen i min undersökning är att den mobila förskolan är en genomtänkt och välstrukturerad verksamhet som rektorer och pedagoger anser bör finnas kvar även när barnkullarna minskar och det akuta platsbehovet sjunker för kommunerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject hälsomässiga fördelar
förskolebuss
mobil förskola
mobil verksamhet
utevistelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/11931 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics