Kampsport som verktyg inom socialt arbete

DSpace Repository

Kampsport som verktyg inom socialt arbete

Details

Files for download
Icon
fulltext.pdf
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kampsport som verktyg inom socialt arbete
Author Olsson, Richard
Date 2011
English abstract
This study is about adult women’s experience of Martial arts training and if there is a relevance for such training in women oriented Social Work practices. The choices that women who start training Martial arts make are examined and the effects they experience as a result of such training are also explored. A discussion is brought forward regarding which women oriented Social Work practices that might benefit from this kind of training in the field of Social Work - thus developing a dialogue surrounding the implications of introducing Martial arts in Social Work practice.
Swedish abstract
Studien söker svar kring hur undervisning i kampsport upplevs av vuxna kvinnor och om kampsportsträning kan ha en relevans för socialt arbete för kvinnor som målgrupp. Studien undersöker vilka val som gjorts av kvinnorna i samband med att de valde att börja träna kampsport och vilka upplevda effekter de har lagt märke att träningen leder till för deras egen del. Slutligen diskuteras vilka sociala verksamheter som kan tänkas ha nytta av kampsportsträning i sin verksamhet och vilka överväganden som då bör beaktas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject security
self defense
treatment
violence
women
martial arts
Behandling
kampsport
kvinnor
självförsvar
trygghet
våld
Handle http://hdl.handle.net/2043/11935 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics