Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska

DSpace Repository

Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska
Author Bengtsson, Mariette ; Wann-Hansson, Christine
Date 2011
Swedish abstract
Författarna Mariette Bengtsson och Christine Wann-Hansson fick år 2007 i uppdrag av dåvarande enhetschef Marianne Ahlner-Elmqvist Omvårdnad, Hälsa och samhälle, Malmö högskola och chefssjuksköterska Else-Maj Rosenlöf Universitetssjukhuset MAS, Malmö att undersöka möjligheterna att införa portfoliometodik i sjuksköterskeutbildningen på Malmö högskola och skapa en modell för detta. Syftet var att säkra progressionen och kvalitén i utbildningen och då framförallt i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Även om styrdokument och andra verktyg fanns behövde studentens kunskapsutveckling under den 3-åriga utbildningen ytterliggare synliggöras och konkretiseras. Arbetet med att skapa en portfolio anpassad för sjuksköterskeprogrammet på Malmö högskola har gjorts i fyra faser utifrån Sand-ströms och Ekholms (1984) utvecklingsmodell; Förberedande fas, Accepterande fas, Tillämpad fas och Spridningsfas. De tre första faserna genomfördes 2007-2009 (Bengtsson & Wann-Hansson, 2008) och den fjärde fasen genomfördes 2010. Implementeringen under 2010 fokuserades på hur VFU i termin 2 och 6 kunde kopplas till portfoliometodiken. Rapporten beskriver arbetsprocessen och de aktiviteter i VFU som kopplats till portfolion. Projektet i sin helhet kommer att utvärderas efter höstterminen 2012 och under hela processen följas upp kontinuerligt och ytterligare utvecklas.
Publisher Malmö högskola, Fakulteten Hälsa och samhälle, omvårdnad
Series/Issue FoU rapport;2
ISSN 1650-2337
ISBN 978-91-7104-244-6
Pages 58
Language swe (iso)
Subject Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/11938 Permalink to this page
Buy print http://webshop.holmbergs.com...11938 (print-on-demand service)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics