Elevers föreställningar om begreppen energi och energiomvandlingar : Vardagsföreställningar i relation till naturvetenskapliga förklaringsmodeller

DSpace Repository

Elevers föreställningar om begreppen energi och energiomvandlingar : Vardagsföreställningar i relation till naturvetenskapliga förklaringsmodeller

Details

Files for download
Icon
Elevers föreställ ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevers föreställningar om begreppen energi och energiomvandlingar : Vardagsföreställningar i relation till naturvetenskapliga förklaringsmodeller
Author Al-Naib, Hossam
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka elevers förståelse kring energibegreppet och energiomvandlingar. Vi ville även undersöka det naturvetenskapliga begreppet energi i relation till elevers vardagsföreställningar. Detta har vi tagit reda på genom att fördjupa oss i en mängd litteratur som behandlar områden kring energi. Vi genomförde en enkätundersökning på två olika skolor med elever i årskurs 8 och elever som går andra året på gymnasiet. Undersökningen hjälpte oss att besvara våra forskningsfrågor som behandlar energiomvandlingar, energikedjor och energins bevarande. Samt i vilken utsträckning informanternas föreställningar är grundade i vardagsföreställningar eller i den naturvetenskapliga förklaringsmodellen. Våra resultat visade att det endast fanns små skillnader mellan åldrarna i deras beskrivningar och redogörelser. Dessa skillnader utmärkte sig i att vissa gymnasieinformanter använde sig av en mer naturvetenskaplig diskurs och beskrivningar som är förenliga med den naturvetenskapliga förklaringsmodellen. Dock visade majoriteten av informanterna i båda åldrarna att de främst grundar energibegreppet i vardagsföreställningar och beskrev det med en vardagsdiskurs. Majoriteten av informanterna i båda åldrarna hade lätt för att följa energikedjor, men hade svårare för att identifiera energiformer i sina beskrivningar av energiomvandlingar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 63
Language swe (iso)
Subject Begreppsförståelse
Energi
Energikedjor
Energiomvandlingar
Grundskolan
Gymnasieskolan
Vardagsföreställningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/11939 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics