KOMET KOmmunikationsMETod Ett program för förskolan

DSpace Repository

KOMET KOmmunikationsMETod Ett program för förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title KOMET KOmmunikationsMETod Ett program för förskolan
Author Brusberg, Annika ; Johansson, Jennie
Date 2011
Swedish abstract
En kvalitativ studie som undersöker hur pedagoger verksamma i projektet"Komet i förskolan" arbetar med metoden och hur de upplever metodens förenlighet med den pedagogiska verksamheten.Resultatet pekar på att pedagogernas upplevelse av metoden är genomgående positiv men med en viss tveksamhet kring användandet av belöningssystem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Evidensbaserad
Förhållningssätt
Förskola
Kometprogrammet
Manualstyrd
Utagerande beteende
Handle http://hdl.handle.net/2043/11994 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics