Normerande normbrott - språket som plats för oavbrutna experiment

DSpace Repository

Normerande normbrott - språket som plats för oavbrutna experiment

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other
Title Normerande normbrott - språket som plats för oavbrutna experiment
Author Elmfeldt, Johan
Date 2003
Swedish abstract
"Under 2002 lär det ha skickats mer än 1 miljard SMS-meddelanden i Sverige." Hur påverkas språket av ny och framtida teknik? Vad har Gunnar Björlings modernistiska dikt från 1930-talet gemensamt med barns och ungdomars chattande, mejlande och SMS-ande? Vad skiljer dem åt? I sin artikel beskriver Johan Elmfeldt hur språket och sättet att kommunicera befinner sig i en ständig förändring. En förändring som både handlar om ny teknik, men också om språkliga hierarkier.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Praktik & Teori;2
ISSN 1104-6570
Language swe (iso)
Subject poetry
text messeging
new media
remediation
media literacy
mediacy
Nya medier
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/11999 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics