Vad ligger bakom grundskoleelevers attityd till matematik?

DSpace Repository

Vad ligger bakom grundskoleelevers attityd till matematik?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad ligger bakom grundskoleelevers attityd till matematik?
Author Tollander, Ulla
Date 2010
Swedish abstract
Vad har grundskoleelever för attityd till matematik? Kan man se några påtagliga attitydskillnader mellan äldre och yngre elever? Vad grundar sig elevernas attityd på? För att få svar på dessa frågor har jag gjort en kartläggning av elevers inställning till matematik i tre årskurser på en kommunal F-9-skola i Skåne. Samtliga elever i årskurserna 3, 6 och 9 har deltagit i en enkätundersökning. Undersökningen har varit av jämförande karaktär och kan ses som en fallstudie av den aktuella skolan. Kortfattat kan man säga att det finns en tydlig skillnad mellan åldersgrupperna på skolan avseende hur positiva eleverna är till matematik. De flesta tredjeklassare tycker att det är både roligt och viktigt med matematik. De flesta är också väldigt nöjda med hur deras matematikundervisning bedrivs. Eleverna i årskurserna 6 och 9 är inte lika positiva. Det är en relativt liten grupp sjätte- och niondeklassare som upplever matematik som roligt. Markant är att de äldre eleverna börjat ifrågasätta, och vara mer kritiska till hela eller delar av matematikundervisningen och dess innehåll. Jag uppfattar att de yngre eleverna till stor del är positiva för att de fortfarande tycker att matematiken är lätt att förstå men ändå lagom svår för att vara utmanande. De upplever dessutom en varierande matematikundervisning med olika arbetssätt. Många av de äldre eleverna verkar sakna motivation för att lära matematik, speciellt när de upplever att matematiken blir svår att förstå, och när de inte kan se någon direkt nytta med att lära sig den.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
attityder
inställning
motivation
grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/12023 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics