Att hantera elevföreställningar i ellära - en undersökning om laborativ metod

DSpace Repository

Att hantera elevföreställningar i ellära - en undersökning om laborativ metod

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att hantera elevföreställningar i ellära - en undersökning om laborativ metod
Author Pröjtz, Sanna ; Nilsson, Christin
Date 2010
English abstract
We have in this essay, studied student performances in electromagnetics and and the importance of laboratory education in secondary school. The research of the students'performances in electromagnetics has shown that students' understanding of the electrical circuit is limited, and that a laboratory method may be advantageous to use in efforts to increase students' understanding of physical phenomena.This essay is based both on literature review and survey, which consisted of a questionnaire and interviews. Based on these a laboratory experiment was performed followed by a final survey to identify the labs impact on students' skills in electronics. The survey showed that students have limited knowledge of current and closed circuits. The results also showed that there was no overall difference between grades seven and nine. The survey also revealed that the laboratory method may be an approach that can partially improve and develop students' knowledge of simple electrical circuits.
Swedish abstract
Vi har i denna uppsats studerat elevföreställningar i ellära och laborationens betydelse för lärandet i grundskolans senare del. Forskning av elevers föreställningar i ellära har visat att elevers förståelse kring den elektriska kretsen är begränsad, och att en laborativ metod kan vara fördelaktig att använda då man vill öka elevers förståelse kring fysikaliska fenomen. Denna uppsats bygger både på litteraturstudie samt genomförd undersökning, vilken bestod dels av en enkätundersökning och dels av intervjuer. Utifrån dessa utformades en laboration följt av en ytterliggare enkätundersökning för att kartlägga laborationens inverkan på elevernas kunskaper i ellära. Undersökningen visade att eleverna har begränsade kunskaper om ström och slutna kretsar. Resultatet visade också att det inte fanns någon generell skillnad mellan årskurs sju och nio. Undersökningen visade även att laborativ metod kan vara ett arbetssätt som till viss del kan förbättra och utveckla elevernas kunskaper kring enkla elektriska kretsar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevföreställningar
fysik
grundskola
laborativ metod
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/12037 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics