Motivera mera!

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivera mera!
Author Baclija, Robert
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med examensarbetet är att undersöka hur det ser ut med studiemotivationen bland eleverna på ett gymnasialt byggprogram, och vilka faktorer som påverkar studiemotivationen ur ett elevperspektiv. Resultatet jämförs sedan med den litteratur och forskning jag tagit upp runt olika motivationsteorier. Som metod har jag använt mig av en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning bland 74 st. elever på ett byggprogram. Resultatet av undersökningen ger oss inte ”svaret” på vad som påverkar studiemotivationen. Det är en blandning av många faktorer, som i olika grad hos olika individer samverkar med varandra. Faktorer som: inflytande, framtidsmål, intresse, verklighetsanknytning, lärarbemötande, klassrumsklimat samverkar med varandra.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 45
Language swe (iso)
Subject Motivation
Bemötande
Inre motivation
studiemotivation
elevperspektiv
intresse
verklighetsanknytning
lärarens roll
Handle http://hdl.handle.net/2043/12050 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics