The Value of Relaxation for High School Students

DSpace Repository

The Value of Relaxation for High School Students

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title The Value of Relaxation for High School Students
Author Giger, Anna
Date 2010
English abstract
This thesis researches if relaxation and massage has a positive effect on high-school students. The goal of this essay is to find out if there is a need for relaxation and massage in high-schools. During two weeks one class receives massage and mental relaxation for fifteen minutes each day. This thesis has been conducted with a qualitative approach. Before the start of the study ten of the students in the class are interviewed about their current health and lifestyle. After the study the same students are interviewed once more about how they experienced the project and if it affected them in any way. Through studying earlier research done on the topic this essay discusses the importance of relaxation and massage in daily life and how it affects the body. This thesis also discusses stress and its connection to young people´s health, how it affects their health and how one can cope with stress. Furthermore, this thesis demonstrates school´s responsibility in bringing knowledge about health, promoting health activities, helping students understand stress and how to cope with it. The results of the study show that many of the students are stressed because of the school's expectations on them. Results from the study show that all students were positive toward the relaxation exercise they were introduced to and that it helped them to be more focused and concentrated a short time afterward. The reliability of the study is questioned much because of its bias and subjectivity but also its short time length.
Swedish abstract
Denna uppsats undersöker om avslappning och massage kan ha en positiv effekt på gymnasieelever. Undersökningen har som mål att ta reda på om det finns ett behov för avslappning och massage i gymnasieskolan. Undersökningen är av kvalitativ form där fokus ligger på intervjuer som sker både innan undersökningen start och efter undersökningens avslut. Under två veckors tid får en klass på en gymnasieskola avslappning och massage i femton minuter varje dag. Utifrån projektets material och en litteraturstudium som innehåller tidigare forskning kommer uppsatsen att diskutera vikten av avslappning och massage i vardagen samt hur den påverkar kroppen. I uppsatsen behandlas även stress och dess samband till varför många unga mår dåligt idag, hur den yttrar sig hos individen samt hur man kan hantera den eftersom det är av vikt för att förstå komplexiteten av ämnet. Vidare påvisas skolans uppdrag att förmedla kunskap kring hälsa och hälsofrämjande aktiviteter samt skapa en förståelse kring stress och stresshantering. Resultatet visar på att många elever i projektet upplever sig vara stressad av skolans krav. Studien visar också på att samtliga elever upplevde avslappningen som något positivt och kände att det fick dem av slappna av och fokusera bättre en kort tid efter själva utförandet. Reliabiliteten av undersökningen är ifrågasatt på grund av dess korta tidperiod samt att den inte är fri från bias och subjektivitet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12051 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics