Olika problem - likartade lösningar : goda exempel mot socialt utanförskap i fem europeiska städer : slutrapport från Elipse-projektet

DSpace Repository

Olika problem - likartade lösningar : goda exempel mot socialt utanförskap i fem europeiska städer : slutrapport från Elipse-projektet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Olika problem - likartade lösningar : goda exempel mot socialt utanförskap i fem europeiska städer : slutrapport från Elipse-projektet
Author Stigendal, Mikael
Date 2003
Swedish abstract
Det sociala utanförskapet i Europas storstäder framstår som ett allt större problem. EU-kommissionen lanserade nyligen en strategi för att försöka komma tillrätta med situationen. I strategin ingår att stödja nya idéer om hur utanförskapet kan motverkas och förebyggas. Till de projekt som har fått stöd av EU-kommissionen hör Elipse (European to Local Innovation for best Practice policy development combating Social Exclusion). Elipse har kretsat kring ett samarbete mellan praktiker och forskare från fem europeiska storstäder (Malmö, Hamburg, Newcastle, Turin och Köpenhamn). Socialt utanförskap skiljer sig mellan städerna, huvudsakligen beroende på marknadsekonomins sätt att fungera och välfärdsstatens karaktär. Men i mötet mellan praktikerna och forskarna har det också visat sig att man söker likartade lösningar. I ett Europa som kämpar för att bygga en gemensam framtid, borde det resultatet betraktas som mycket löftesrikt. Boken är skriven för både forskare och praktiker. Inom universitetsvärlden vänder den sig till forskare på alla nivåer inom samhällsvetenskapliga ämnen. Den lämpar sig också för undervisning i såväl teori som metod. Den är dessutom användbar för beslutsfattare och yrkesverksamma som på olika sätt kommer i kontakt med utanförskap.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 9789144052717
Pages 127
Language swe (iso)
Subject Utanförskap
Innanförskap
EU
Städer
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12055 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics