Framgångsalternativ : mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap

DSpace Repository

Framgångsalternativ : mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Framgångsalternativ : mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap
Author Stigendal, Mikael
Date 2004
Swedish abstract
Dåliga betyg, våld, krossade fönster och många andra problem. Så brukar skolor i mångkulturella områden skildras i massmedia. Men är det verkligen hela sanningen? Denna bok argumenterar för ett annat perspektiv. Skolor i mångkulturella områden utgör arenor för ett möte mellan innanförskap och utanförskap, avgörande för hela samhällets utveckling. Frågor om vad framgång ska betyda blir därför särskilt aktuella på just dessa skolor. Bokens författare söker förklaringarna utifrån ett samhällsperspektiv. Alternativa definitioner och mått på framgång har arbetats fram i ett nära samarbete med elever och lärare. Mycket står redan i Läroplanen men mäts inte av betygen. Hur vet vi att eleverna utvecklas till kritiska och självständiga samhällsmedborgare? Betygen är för trubbiga och måste kompletteras, menar författaren och hans slutsatser gäller alla skolor. Överhuvudtaget kan ett gemensamt arbete med frågorna om hur framgång ska definieras och mätas bli ett kraftfullt instrument för skolutveckling. Stigendal ger en utmanade bild av ett komplext och politiskt känsligt samhällsproblem. Dessutom pekar han ut hur man i skolan konkret kan arbeta fram nya och bättre lösningar. ”Det är ovanligt med texter om skolan som på detta sätt med konsekvens och kritisk distans håller samman samhällsdiskussion och skoldiskussion.” (Ur Olle Holmbergs förord) Boken vänder sig till skolvärlden i bredaste möjliga mening. Den kan med fördel användas på grundkurser i lärarutbildningen, men även i fortbildning och som diskussionsunderlag för skolutveckling. Dessutom är den ett viktigt inslag i debatten om skolan i det mångkulturella samhället.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 9789144036441
Pages 218
Language swe (iso)
Subject Utanförskap
Innanförskap
Betyg
Mångkulturell
Städer
Kunskap
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12056 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics