Gender awareness among text book authors : from one curriculum to another

DSpace Repository

Gender awareness among text book authors : from one curriculum to another

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gender awareness among text book authors : from one curriculum to another
Author Göransson, Clara
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur läroboksförfattare i historia arbetar med de genus-och jämställdhetsfrågor som enligt kurs- och läroplaner ska behandlas i undervisningen. En jämförelse görs mellan läroböcker från tiden innan Lpo 94 infördes och tiden efter, för att på så sätt försöka påvisa en förändring. Problematiken med presentationen av kvinnor i och-historia behandlas, samt problematiken kring läroböcker gällande olika intressenter och begreppsapparaten kring genus. Läro-och kursplanernas intentioner ställs mot läroböckerna, i syfte att påvisa en ökad genusmedvetenhet. Undersökningen visar att genusmedvetenheten i den betydelse jag använder den, inte ökat, men att man inkluderat fler kvinnor i historieböckerna sedan införandet av Lpo 94, i så kallad och-historia. Slutsatsen är att genusmedvetenheten som sådan inte ökat trots att Lpo 94 ställer högre krav på detta än Lgr 80, men att det finns en uppenbar ansats att föra in kvinnor i historieläroböckerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 49
Language swe (iso)
Subject genus
historia
läroböcker
jämställdhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12065 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics